RETORİK

Sosyal Bilimler Dergisi

Makale Gönder

SAYILARIMIZ

Yıl 2023 Cilt 3 Sayı 2 (ISSN: 2792-0704

Bu sayıdaki Makaleler

GÜVENLİKLEŞTİRME BAĞLAMINDA ÇEVRESEL GÜVENLİK VE YÖNETİŞİM

Nevzat TORUN

Sayfa 1-27

Yayınlama Tarihi 31.12.2023

PDF

Yıl 2023 Cilt3 Sayı 1 (ISSN: 2792-0704)

Bu sayıdaki makaleler

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE YETKİ KURALLARI

Süleyman KANDEMİR

Sayfa 1-17

Yayınlama Tarihi 30.06.2023

PDF

Yıl 2022 Cilt 2 Sayı 2 (ISSN: 2792-0704)

Bu sayıdaki makaleler

AVRUPA'DAKİ DÜŞÜK MALİYETLİ HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN

KABİN HİZMETİ KALİTESİNİN ENTROPİ TABANLI ARAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Menşure Sena GEDİK

Özlem Özel BAYRAM

Sayfa 71-85

Yayınlanma Tarihi 29.12.2022

PDF

Yıl 2022 Cilt 2 Sayı 1 (ISSN: 2792-0704)

Bu sayıdaki makaleler

TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLER REFORMU

Yusuf Ziya AKPINAR

Sayfa 1-8

Yayınlanma Tarihi 30.06.2022

PDF

TÜRKİYE-YUNANİSTAN ARASINDAKİ EGE SORUNUNUN

ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nevzat TORUN

Sayfa 9-21

Yayınlanma Tarihi 30.06.2022

PDF

DİN SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA

İSLAMCI GENÇLİK KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Barış TÜZÜNER

Sayfa 22-28

Yayınlanma Tarihi 30.06.2022

PDF

LOGOTERAPİ VE VİKTOR FRANKL

SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA YENİDEN DEĞERLENDİRME

Ozan SELÇUK

Sayfa 29-43

Yayınlanma Tarihi 30.06.2022

PDF

DÜŞÜK MALIYETLİ HAVAYOLU İŞLETMELERİ İLE

GELENEKSEL HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN FİNANSAL KARLILIK BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ: TÜRK HAVAYOLLARI - PEGASUS HAVAYOLLARI ÖRNEĞİ

Özlem ÖZEL BAYRAM, Halime ALTUNIŞIK

Yayınlanma Tarihi 30.06.2022

Sayfa 44-70

PDF

Yıl 2021 Cilt 1 Sayı 1 (ISSN: 2792-0704)

Bu sayıdaki makaleler

KLİNİK SOSYAL HİZMET UYGULAMASINDA

TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ TERAPÖTİK MÜDAHALE

Ozan SELÇUK

Sayfa 1-15

Yayınlanma Tarihi 31.12.2021

PDF

TÜRK DEVLET GELENEĞİNİN OLUŞMASINDA HANEFİ-MATURİDİ EKOLÜNÜN ROLÜ

Yusuf Ziya AKPINAR

Sayfa 16-28

Yayınlanma Tarihi 31.12.2021

PDF

TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

Ömer AVCI

Sayfa 29-43

Yayınlanma Tarihi 31.12.2021

PDF

TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ ARACILIĞIYLA

DİNİ ÇOĞULCULUK DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ AÇISINDAN,

İLK ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN MANEVİ GELİŞİMİNİ NE ÖLÇÜDE ETKİLEMEKTEDİR?

Barış TÜZÜNER

Sayfa 44-50

Yayınlanma Tarihi 31.12.2021

PDF

EVDE BAKIM VE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE SOSYAL HİZMET ROLLERİ VE SOSYAL HİZMET İHTİYACI

Semih SÜTÇÜ

Sayfa 51-62

Yayınlanma Tarihi 31.12.2021

PDF

Retorik Sosyal Bilimler Dergisi